Rotograwiura

  

Rotograwiura stanowi rodzaj druku wklęsłego, gdzie formą drukową jest metalowy cylinder z wygrawerowanym mechanicznie lub wykonanym techniką laserowo obrazem. Na powierzchni cylindra w specjalnie wykonanych zagłębieniach (tzw. kałamarzykach) gromadzi się farba wklęsłodrukowa. W druku rotograwiurowym sam cylinder zanurzony jest w kałamarzu z farbą. Obracając się, nadmiar farby, która pokrywa powierzchnię niedrukującą jest zbierany za pomocą tak zwanego rakla. Podłoże drukarskie (np. folia) dociskane jest do cylindra preserem. Cylinder rotograwiurowy wykonany jest ze stali pokrytej galwanicznie miedzią i niklem.

Początki druku rotograwiurowego sięgają roku 1890. W Polsce tego typu technologię jako pierwsza wprowadziła drukarnia św. Wojciecha w Poznaniu. Obecnie maszyny rotograwiurowe drukują głównie ilustracje jedno- i wielobarwne, ilustracje z tekstem, gazety, czasopisma, ilustracje reprodukcyjne - najczęściej do książek naukowych. Technologia druku rotograwiury świetnie sprawdza się również do zadruku opakowań. Generalnie, rotograwiura stosowana jest przede wszystkim do druku wysokich nakładów - wtedy rentowność produkcji jest najwyższa.

Podstawowymi zaletami druku rotograwiurowego są:

  • - bardzo wysoka jakość druku, w tym precyzyjne uformowanie punktów rastrowych i ich wysoka gęstość, dochodząca do 175 linii/cm;
  • - stabilna powtarzalność jakości druku
  • - możliwość realizacji dużych nakładów przy dużej prędkości drukowania
  • - możliwość nanoszenia warstwy cold seal-u i laminacji w linii

Źródła: archiwum.swiatdruku.eu