Wymagania studia DTP

Studio DTP firmy KB FOLIE POLSKA Sp. z o.o. posiada własne, sprecyzowane wymagania dotyczące graficznych materiałów wejściowych.

Wymagania studia DTP pod względem graficznych materiałów wejściowych:

- opracowanie graficzne w programach: Adobe Ilustrator, Corel Draw, Macromedia Freehand, Quark Press, Art Pro;
- zdjęcia format PSD z zachowaniem warstw;
- rozdzielczość zdjęć: minimum 300 dpi;
- teksty: zamienione na krzywe, lub też projekt powinien być dostarczony z edytowalnymi fontami;
- kolory: deklaracja kolorów specjalnych według numerów z wzornika PANTONE;
- wskazane dołączenie wydruku poglądowego;
- istnieje możliwość odtworzenia grafiki projektu z materiałów drukowanych w przypadku grafik wektorowych