Zintegrowany System Zarządzania

W firmie KB Folie Polska Sp. z o.o. wdrożyliśmy zintegrowany system zarządzania, który łączy naszą rozległą wiedzę i doświadczenie z wymaganiami międzynarodowych norm BRC/IoP, ISO 9001, ISO 22000 oraz ISO 14001, wynikającymi z kilkudziesięciu lat doświadczeń i historii jakości. Wykorzystaliśmy wszystkie wymagania w/w norm tworząc system pozwalający produkować wyroby wysokiej jakości jednocześnie zachowując bezpieczne, higieniczne i ekologiczne warunki produkcji.

Zintegrowany System wdrożyliśmy dla zakresu:

Produkcja opakowań do produktów spożywczych i higienicznych oraz konfekcjonowanie opakowań do produktów spożywczych


Zintegrowany system tworzyliśmy od 2003 dokładając co dwa lata wymagania kolejnych standardów z których korzystaliśmy przy budowie naszego systemu.
Dbając o najwyższą jakość dostarczanych dla Państwa produktów nieustannie wprowadzamy coraz wyższy standard funkcjonowania, sukcesywnie umacniając markę KB FOLIE POLSKA Sp. z o.o.

Najnowszym jest wdrożenie systemu zarządzania BRC/IoP.
W branży opakowań foliowych poszczycić się tym mogą jedynie nieliczni.

Jakkolwiek zasadniczym celem działalności gospodarczej jest zysk uzyskiwany dzięki zainteresowaniu Klienta naszą ofertą, to jednak w naszych politykach zintegrowanego systemu zarządzania wskazujemy na nadrzędną rolę naszego szczególnego podejścia do Klienta, jego bezpieczeństwa oraz zgodności z wymaganiami środowiskowymi.

W celu zapewnienia, że wykonywanie nadruków na materiałach służących do produkcji opakowań na produkty spożywcze przebiega w sposób zgodny z warunkami technicznymi, sanitarnymi oraz formalno-prawnymi, przy zachowaniu warunków jakościowych i estetycznych określonych w umowie, a gotowy wyrób spełnia oczekiwania Klienta wprowadziliśmy odpowiednie Instrukcje badań surowca, półproduktu oraz wyrobu gotowego.