Drukarnia Fleksograficzna

  

Farba fleksodrukowa jest specjalnym rodzajem farby drukowej używanej w poligraficznych maszynach fleksodruku. Głównym nośnikiem barwy tego typu farb są substancje barwiące takie jak pigmenty, laki lub barwniki organiczne. Spoiwo farb flekosgraficznych stanowią rozpuszczalniki oraz polimery.

Obecnie najpowszechniejszym tworzywem, z którego wykonywana jest forma drukowa to fotopolimer. W przeszłości do tego celu wykorzystywana była, między innymi, guma naturalna czy też kauczuk nitrylowy i butylowy. Rozwój materiałów pozwolił na uzyskanie znacznie większej odporności na różnego rodzaju rozpuszczalniki. Dzięki temu procesowi udało się zmodyfikować rodzaje rozpuszczalników występujących w farbach fleksograficznych.

Farby używane w druku fleksograficznym możemy podzielić na:

- rozpuszczalniki (alkohole, estry, glikole, ketony, woda) - stanowią one 50-75% farby flreksograficznej

- polimery (akrylowe, celulozowe, poliamidowe) - stanowią 8-15% farby używanej w druku fleksograficznycm i decydują o takich czynnikach jak adhezja, połysk, odporność chemiczna i miechaniczna

- substancje barwiące (pigmenty organiczne, nieorganiczne, barwniki organiczne) - stanowią 8-15% farby fleksograficznej. Służą jako nośnik barwy farby

- dodatki - stanowią 3-5% farby używanej w druku fleksograficznym. Ich zadaniem jest modyfikacja już istniejących cech farby lub definicja nowych, takich jak: reologia, adhezja, odporność mechaniczna

Farby rozpuszczalnikowe można dodatkowo podzielić ze względu na rodzaj żywic w nich występujących. Biorąc pod uwagę ten czynnik wyróżnia się farby: nitrocelulozowe, poliwinylobutyralowe, poliamidowe, akrylowe, z polichlorku winylu oraz z żywic poliuretanowych dwuskładnikowych. Ze względów środowiskowych coraz większe znaczenie zyskują fleksograficzne farby wodne.

Inny skład farby występuje natomiast w przypadku druku flexo UV. Występują dwa rodzaje farb używane w tej technologii druku - farby rodnikowe i farby kationowe. Różnica między obydwoma rodzajami farb flexo UV znajduje się w procesie ich utrwalania. Polimeryzacja farb rodnikowych odbywać się może tylko i wyłącznie pod naświetlaniem UV. Farby kationowe mogą utrwalać się natomiast po zakończeniu naświetlania UV. W znacznej większości, w technologii UV korzysta się z farb rodnikowych.