Polityka KB FOLIE POLSKA Sp. z o.o.

KB FOLIE POLSKA Sp. z o.o. opracowała i wdrożyła Zintegrowany System Zarządzania Jakością, Środowiskiem, Bezpieczeństwem i Higieną Pracy, Bezpieczeństwem Żywności w celu lepszego zaspokajania potrzeb swych Klientów i poprawy zarządzania firmą poprzez ciągłe doskonalenie systemu.