Przygotowalnia

Firma KB FOLIE POLSKA Sp. z o.o. materiały graficzne do druku przygotowuje we własnym, profesjonalnym studiu DTP.

Przygotowanie materiałów graficznych do fleksodruku:

Wieloletnie doświadczenie grafików w konwersji projektów graficznych do naszej technologii oraz ich wszechstronna znajomość programów graficznych:
- sześć niezależnych stacji roboczych MAC
- platforma graficzna ART PRO
- profilowanie ICC
- RIP Nexus
- produkcja form drukowych w technologii cyfrowej
- technologia In-round (bez szwów)
- FLEXO HD

Proces obróbki materiałów graficznych przechodzi następujące etapy:
- ocena materiałów graficznych pod względem jakościowym oraz zgodności z wymaganiami studia
- wykonanie wstępnego dokumentu pdf oraz przesłanie go do Klienta w celu potwierdzenia zgodności szaty graficznej
- konwersja projektu graficznego do technologii fleksodruku
- wykonanie proofa - odbitki kontraktowej, będącego maksymalnie możliwą symulacją wydruku projektu na maszynie drukarskiej
- proces akceptacji Klienta
- wykonanie elektronicznego montażu rofmy drukowej